ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Transition metal carbides -- Microstructure

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Microstructures of carbides in high chromium cast irons = โครงสร้างจุลภาคของคาร์ไบด์ในเหล็กหล่อโครเมี่ยมสูง / Amporn Wiengmoon / 2005 /Full Text
Subject
Chromium carbide
Transition metal carbides -- Microstructure


Page : 1