ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Transformations (Mathematics)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Matrix transformations between vector-valued of sequence spaces / Orawan Tripak / 2000 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Matrices
Transformations (Mathematics)
2 Matrix transformations of vector-valued sequence spaces Chanan sudsukh / Chanan Sudsukh / 2000 /Full Text
Subject
Sequence spaces
Matrices
Transformations (Mathematics)
3 Some invariant properties of Mobius transformations / Chokchai Viriyapong / 2001 /Full Text
Subject
Mobius transformations
Transformations (Mathematics)
4 Suborbital graphs of linear fractional transformation groups on the hyperbolic plane = กราฟออร์บิทัลย่อยของกรุปการแปลงเศษส่วนเชิงเส้นบนระนาบเชิงไฮเพอร์โบลา / Wanchalerm Promduang / The 2015 /Full Text
Subject
Geometry, Differential
Transformations (Mathematics)


Page : 1