ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Transdermal medication

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Design and evaluation of ketoprofen transdermal drug delivery systems = การออกแบบและการประเมินระบบนำส่งยาผ่านผิวหนังของคีโตโปรเฟน / Ladda Wongpayapkul / 2005 /Full Text
Subject
Ketoprofen
Drug delivery systems
Transdermal medication
2 Fabrication of nonsteroidal anti-inflammatory transdermal patch / Sunisa Konghom / 2000 /Full Text
Subject
Nonsteroidal anti-inflammatory agents
Transdermal medication


Page : 1