ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Toxoplasmasis in animals

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Prevalence of Toxoplasma gondii infection in free range chicken in Chiang Mai, Thailand = ความชุกของการติดเชื้อ Toxoplasma gondii ในไก่เลี้ยงแบบปล่อยในเชียงใหม่ ประเทศไทย / Kittichai Unjit / and Freie Universitat Berlin 2009 /Full Text
Subject
Chickens -- Diseases
Toxoplasma gondii
Toxoplasmasis in animals


Page : 1