ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Tissue culture.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 In vitro culture, chemical composition profile and biological activities of Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) Hara = การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ รูปแบบองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ ตีนฮุ้งดอย (Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) Hara / Yuenyad Teerawatsakul / The 2014 /Full Text
Subject
Plant tissue culture
Chemistry, Analytic
2 The Study on the effects of media modification in tissue culture of Datura metel L. on the production of tropane alkaloids = การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารที่ใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อลำโพงต่อการผลิตโทรเปนอัลคาลอยด์ / Chavalit Sittisombut / 1989 /Full Text
Subject
Alkaloids -- --Therapeutic use
Tissue culture.
Callus (Botany)
Datura metel L.
3 Tissue culture of Basella rubra L. For anthocyanin production = การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของผักปลังเพื่อผลิตแอนโธไวยานิน / Tanikan Pumchaosuan / 2010 /Full Text
Subject
Plant tissue culture
Basella rubra L.
Anthocyanin


Page : 1