ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Tissue culture

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Doubled haploids synthetic seed production in local Thai rice genotypes by anther culture = การผลิตเมล็ดสังเคราะห์ดับเบิ้ลแฮปพลอยด์ในพันธุ์ข้าวไทยพื้นเมืองโดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร / Piyachai Premvaranon / 2012 /Full Text
Subject
Rice -- Thailand
Tissue culture
2 Enhancement of antioxidant Production in callus culture from leaves of moringa oleifera Lam. by elicitation = การเพิ่มการผลิตสารต้านอนุมูลอิสระในการเพาะเลี้ยงแคลลัสจากใบของ มะรุมโดยการกระตุ้น / Patama Udomsanti / The 2013 /Full Text
Subject
Moringa oleifera
Callus (Botany)
Antioxidant
Plant tissue culture
3 In vitro culture, chemical composition profile and biological activities of Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) Hara = การเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ รูปแบบองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของ ตีนฮุ้งดอย (Paris polyphylla var. chinensis (Franch.) Hara / Yuenyad Teerawatsakul / The 2014 /Full Text
Subject
Plant tissue culture
Chemistry, Analytic
4 The Study on the effects of media modification in tissue culture of Datura metel L. on the production of tropane alkaloids = การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารที่ใช้เลี้ยงเนื้อเยื่อลำโพงต่อการผลิตโทรเปนอัลคาลอยด์ / Chavalit Sittisombut / 1989 /Full Text
Subject
Alkaloids -- --Therapeutic use
Tissue culture.
Callus (Botany)
Datura metel L.
5 Tissue culture of Basella rubra L. For anthocyanin production = การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของผักปลังเพื่อผลิตแอนโธไวยานิน / Tanikan Pumchaosuan / 2010 /Full Text
Subject
Plant tissue culture
Basella rubra L.
Anthocyanin


Page : 1