ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Thoracic Surgery

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cardiovascular complications following thoracic anesthesia : Incidence, risk factors, and prevention = ภาวะแทรกซ้อนทางหัวใจและหลอดเลือดภายหลังการให้ยาระงับความรู้สึกสำหรับการผ่าตัดทรวงอก : อุบัติการณ์ ปัจจัยเสี่ยง และการป้องกัน / Tanyong Pipanmekaporn / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Clinical Epidemiology
Anesthesia, Local
Thoracic Surgery
2 ความสุขสบายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด = Comfort in patients after open heart surgery / ลลิดา นพคุณ / 2547 /Full Text
Subject
หัวใจ -- ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย
หัวใจ -- โรค -- ผู้ป่วย
ความพอใจของผู้ป่วย
Dissertations, academic -- nursing
Thoracic surgery
3 ผลของการโค้ชต่อการปฏิบัติเพื่อลดความทุกข์ทรมานในผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก / บุศริน เอี่ยวสีหยก / 2545 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Teaching
Thoracic surgery
ทรวงอกบาดเจ็บ
ศัลยกรรม
การสอน
ความเจ็บปวด


Page : 1