ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Theater -- Thailand

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Conceptual metaphor of love in the Thai novel: No Moon Tonight = อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์เกี่ยวกับความรัก ในนวนิยายไทยเรื่อง คืนนี้ไม่มีพระจันทร์ / Ngamjit Teepatimakorn / The 2014 /Full Text
Subject
Thai drama
Concept Metaphor
Metaphor
Theater -- ThailandMetaphor
2 Regionalization through media consumption: the consumption of Thai and Filipino soap operas among Vietnamese audiences = การสร้างความเป็นภูมิภาคผ่านการบริโภคสื่อ: การบริโภคละครไทยและฟิลิปปินส์ของผู้ชมชาวเวียดนาม Nguyen Thi Tu Anh / Nguyen, Thi Tu Anh / The 2015 /Full Text
Subject
Television programs
Theater -- Philippines
Theater -- Thailand
Consumer behavior -- Vietnamese


Page : 1