ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Thailand -- Social conditions

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Attitudes among Muslim thais in Mueang Chiang Mai district, towards the problems in the Southern Border provinces and their ideas about solutions = ทัศนคติของชาวไทยมุสลิมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / Onanong Kawinkul / 2007 /Full Text
Subject
Attitude (Psychology) -- Thailand, Northern -- Chiang Mai
Thailand -- Social conditions
2 Images of thai women presented through female antagonists in Thai TV drama series = ภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยที่นำเสนอผ่านตัวละครนางร้ายในละครโทรทัศน์ไทย / Sutraphorn Tantiniranat / 2005 /Full Text
Subject
Women -- Thailand
Women -- Social conditions
Women in television
Women in mass media
3 Mobility and social networks of Lahu Female Vendors in Northern Thailand = การเดินทางเคลื่อนที่และเครือข่ายทางสังคมของแม่ค้าลาหู่ใน ภาคเหนือประเทศไทย Yuko Fujii / Fujii, Yuko / 2010 /Full Text
Subject
Lahu (Asian people) -- Thailand, Northern -- Social conditions
Lahu (Asian people)
4 Northern Thai social attitude and moral expectation on women as reflected in a or chaiworasin's selected novels = ค่านิยมและความคาดหวังทางสังคมของท้องถิ่นภาคเหนือของไทยที่มีต่อผู้หญิงซึ่งสะท้อนในนวนิยายของ อ.ไชยวรศิลป์ / Autchariya Boonruang / 2006 /Full Text
Subject
Women -- Thailand, Northern
Women -- Social conditions
Women and socialism
Novelist, Thailand
5 Politics of identity and articulations of elonging : a transnational Kachin community in Northern Thailand = การเมืองของอัตลักษณ์และการแสดงออกถึงความผูกพันหลายมิติ : ชุมชนคะฉิ่นข้ามชาติแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย / Seng-Maw Lahpai / 2007 /Full Text
Subject
Politics -- Thailand, Northern
Thailand -- Politics and government
Kachin (Asian people) -- Social conditions


Page : 1