ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Thailand -- Politics and government

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 New social movements and contemporary framing of development protest in Northern Thailand : a case study of the Chiang Mai World mega-project = ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่และการสร้างกรอบความเข้าใจร่วมสมัยของการประท้วงการพัฒนาในภาคเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาโครงการขนาดใหญ่ของเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่เวิล์ด Daniel Powell / Powell, Daniel / 2008 /Full Text
Subject
Social movements
Social movements -- Developing countries
Social movements -- Thailand
Thailand -- Politics and government
2 Politics of identity and articulations of elonging : a transnational Kachin community in Northern Thailand = การเมืองของอัตลักษณ์และการแสดงออกถึงความผูกพันหลายมิติ : ชุมชนคะฉิ่นข้ามชาติแห่งหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย / Seng-Maw Lahpai / 2007 /Full Text
Subject
Politics -- Thailand, Northern
Thailand -- Politics and government
Kachin (Asian people) -- Social conditions
3 The Role of Thai government in the peace building process in Myanmar = บทบาทของรัฐบาลไทยในกระบวนการสร้างสันติภาพของพม่า Kazuhiro Ukawa / Ukawa, Kazuhiro / 2012 /Full Text
Subject
International relations
Thailand -- Foreign relations -- Burma
Burma -- Foreign relations -- Thailand
Thailand -- Politics and government


Page : 1