ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Teeth -- Roots

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of root surface areas of patients exhibiting normal anterior overbite with normal vertical configuration, and of those exhibiting anterior open bite with open vertical configuration using cone beam computed tomography = การประเมินพื้นที่ผิวรากฟันของผู้ป่วยที่มีฟันหหน้าสบเหลื่อมแนวดิ่งปกติร่วมกับโครงสร้างขากรรไกรแนวดิ่งแบบปกติและของผู้ป่วยที่มีฟันหน้าสบเปิดร่วมกับโครงสร้างขากรรไกรแนวดิ่งแบบเปิดโดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟฟี / Piyadanai Suteerapongpun / The 2018 /Full Text
Subject
Teeth -- Roots
Jaws
Dental hygiene
Tomography
Three-dimensional display systems
2 Comparison of three dimensions of interradicular areas and cortical bone thickness in Thai patients with class I and that with class II skeletal pattern using cone beam computed tomography = การเปรียบเทียบแบบสามมิติบริเวณระหว่างรากฟัน และความหนาของกระดูกทึบในผู้ป่วยไทยที่มีโครงขากรรไกรแบบที่ 1 กับแบบที่ 2 โดยใช้โคนบีมคอมพิวเตดโทโมกราฟี / Nattida Khumsarn / The 2014 /Full Text
Subject
Teeth -- Roots
Jaws
Orthodontics
3 Immediate loading of short implants compared with conventional length implants in the posterior mandible : a randomized clinical trial = การทดลองแบบสุ่มในคลินิกเพื่อเปรียบเทียบการใช้รากเทียมขนาดสั้นเพื่อการยึดครอบฟันแบบทันทีและรากเทียมแบบปกติเพื่อยึดครอบฟันแบบทันทีในฟันกรามล่าง / Kritsada Weerapong / The 2017 /Full Text
Subject
Dental implants
Implants, Artificial
Teeth -- Roots
4 Relation between the stability of three-thread-design dental implants and biological markers during the healing period: a clinical pilot study = ความสัมพันธ์ระหว่างความเสถียรของรากฟันเทียมแบบเกลียว ๓ รูปแบบและตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในช่วงระยะเวลาการหายของเนื้อเยื่อการศึกษานำร่องทางคลินิก / Choknapa Tirachaimongkol / The 2016 /Full Text
Subject
Dental implants
Teeth -- Roots
Endodontics
Implants, Artificial
5 Removal torque and pull-out strength of the octatorx implant-abutment connection at different cyclic loading = แรงบิดออกสกรูยึดหลักของรากเทียมและค่าความแข็งแรงของการดึงข้อต่อตัวยึดหลักของรากเทียมแบบอ๊อคต้าทอร์กหลังผ่านการให้แรงเชิงกลแบบต่อเนื่องที่ระยะเวลาต่างๆ / Kanyarin Benjaboonyazit / The 2017 /Full Text
Subject
Dental implants
Implants, Artificial
Teeth -- Roots
6 Study of dynamic irrigation protocols on human apical papilla cell attachment to root canal dentin = การศึกษาขั้นตอนการล้างคลองรากฟันแบบไดนามิกต่อการยึดเกาะของเซลล์เนื้อเยื่อปลายรากฟันมนุษย์บนเนื้อฟันบริเวณคลองรากฟัน / Sanupong Prompreecha / The 2017 /Full Text
Subject
Root canal therapy
Endodontics
Teeth -- Roots
Dental pulp cavity


Page : 1