ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Teaching -- Aids and devices

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development and evaluation of teaching demonstrations in thermal physics = การพัฒนาและการประเมินสื่อสาธิตการสอนในฟิสิกส์ความร้อน / Chanwit Kamcharean / The 2015 /Full Text
Subject
Physics -- Study and teaching
Heat
Teaching -- Aids and devices
2 Managing cross-cultural workforce relationship: a case study of the English program of Montfort College, secondary section, Chiang Mai Province = การจัดการสัมพันธภาพของคนทำงานที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาเป็นสื่อการสอน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม จังหวัดเชียงใหม่ / Gedganda Kongtawelert / 2010 /Full Text
Subject
Montfort College
Media programs (Education)
Teaching -- Aids and devices


Page : 1