ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Tai Ji

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of Tai Chi training on physiological factors associated with falls and fall risk in older adults with mild cognitive impairment = ผลของการฝึกไทชิต่อปัจจัยทางสรีรวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการหกล้มและความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่มีการรับรู้ความเข้าใจบกพร่องเล็กน้อย / Wannisa Thanakkhasaranee / 2015 /Full Text
Subject
Tai Ji
Aged


Page : 1