ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 16 รายการ จากคำว่า Tablets (Medicine)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Expert system for tablet production of herbal and generic drug = ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตั้งตำรับยาเม็ดสมุนไพรและยาชื่อสามัญ / Nopphadol Chalortham / The 2010 /Full Text
Subject
Generic drugs -- Software
Tablets (Medicine) -- Software
Pharmacy -- Data processing
Expert systems (Computer science) -- Thailand
Herbals
2 Comparative bioavailability studies of famotidine tablets marketed in Thailand = การศึกษาเปรียบเทียบไบโออะไวลาบิลิตีของยาเม็ดฟาโมทิดีนที่มีจำหน่ายในประเทศไทย / Prajuab Wongmaneerodjn / 1995 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Peptic ulcer
3 Compresson-force measurement of rotary tabletting machine = การวัดแรงตอกอัดของเครื่องตอกยาเม็ดแบบหมุนรอบ / Peerayoot Pimhataivoot / The 2011 /Full Text
Subject
Pharmaceutical industry
Tablets (Medicine)
4 Development of aspirin tablet by using mixture design = การพัฒนายาเม็ดแอสไพรินโดยใช้การออกแบบส่วนผสม / Angkana Laopongpaisan / 2002 /Full Text
Subject
Aspirin
Tablets (Medicine)
Analgesics
5 Development of cross-linked carboxymethyl modified rice starch as tablet disintegrant = การพัฒนาแป้งข้าวเจ้าดัดแปรคาร์บอกซีเมทิลเชื่อมขวางเป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด / Rungsiri Suriyatem / The 2011 /Full Text
Subject
Rice flour -- Analysis
Drugs -- Granulation
Tablets (Medicine)
6 Development of pharmaceutical dosage form of Liu Wei Di Huang = การพัฒนารูปแบบยาเตรียมลิ่วเว่ย์ตี้หวง / Vorawut Jearasakulpol / 2015 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Herbs -- Therapeutic use
7 Development of phyllanthus emblica L. extract tablets as a dietary supplement product = การพัฒนายาเม็ดสารสกัดมะขามป้อมเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / Kritsana Japanya / 2011 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Extracts
Dietary supplements
8 Effect of herbal powder composition on tablet formulation development = ผลขององค์ประกอบผงสมุนไพรที่มีต่อการพัฒนาตำรับยาเม็ด / Intira Luangtaweepon / The 2011 /Full Text
Subject
Medicinal plants -- Therapeutic use
Extraction (Chemistry)
Drugs -- Granulation
Tablets (Medicine)
9 Formulation of pentoxifylline sustained release tablet = การพัฒนาตำรับยาเม็ดเพนท๊อกซี่ฟิลลินชนิดออกฤทธิ์นาน / Kiettisak Saeew / 2000 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Pentoxifylline
Pentoxifylline
Drugs -- Controlled release
10 Formulation of standardized Houttuynia cordata extract tablets as a food supplement product = การพัฒนาตำรับยาเม็ดสารสกัดพลูคาวที่ผ่านการทำมาตรฐานเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / Orachorn Sriya / The 2010 /Full Text
Subject
Houttuynia cordata
Plant extracts -- Isolation & purification
Tablets (Medicine)
Capsules (Pharmacy)
Dietary supplements
11 Modification of cassava starch by heat-moisture treatment as a tablet disintegrant = การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังด้วยวิธีอบที่อุณหภูมิสูงภายใต้ความชื้นต่ำเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด / Songwut Yotwimonwat / 1999 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Cassava -- Moisture
Heat
Cassava
Starch
Tablets (Medicine)
12 Preparation and characterization of drug-solution-dropping tablet = การเตรียมและการตรวจคุณลักษณะของยาเม็ดหยดสารละลาย / Orawan Chitvanich / The 2009 /Full Text
Subject
Tablets (Medicine)
Solutions (Pharmacy)
Drugs -- Solubility
Drug-solution-dropping tablet
Diazepam
13 การใช้สารช่วยแตกตัวหลายชนิดที่มีกลไกต่างกันในเม็ดยา / ยุพาวดี อินทรจันทร์ / 2545 /Full Text
Subject
ยา
สาร
Tablets (Medicine)
Starch in medicine
Disintegrants (Medicine)
14 การดัดแปรแป้งมันสำปะหลังโดยวิธีบดเพื่อใช้เป็นสารช่วยแตกตัวในยาเม็ด / อรวรรณ กาศสมบูรณ์ / 2545 /Full Text
Subject
Cassava
Starch
Tablets (Medicine)
ยาเม็ด -- การทดสอบ
แป้งมันสำปะหลัง
ยาเตรียม
อุตสาหกรรมยา
15 การพัฒนาการเคลือบฟิล์มยาเม็ดโดยใช้ไคโตซานเป็นสารก่อฟิล์ม = Development of tablet film coating using Chitosan as a Film Former / จิตรกร บูรณะชนอาภา / 2546 /Full Text
Subject
ยาเม็ดเคลือบ
ยาเม็ด
ยาเตรียม
ไคโตแซน
Chitosan
Tablets (Medicine)
Tablets film coating
16 การพัฒนายาเม็ดจากสารสกัดเอ็คไคนาเซีย เพอร์พูเรีย / ภาสกร รัตนเดชสกุล / 2550 /Full Text
Subject
Echinacea (Plants) -- Thailand
Echinacea purpurea L.
Tablets (Medicine)


Page : 1