ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Swine -- Diseases -- Vietnam

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Study on the occurrence of alaria alata mesocercariae in fresh pork and pig carcasses in nine provinces bordering Mekon river, South of Vietnam = การศึกษาการพบระยะเมโสเซอคาร์เรียของเชื้อ Alaria alata ในเนื้อและซากสุกร ในเก้าจังหวัดชายแดนเลียบแม่น้ำโขง ภาคใต้ของประเทศเวียดนาม ฟาน ถีว แทง เดวือน / Phan Thuy Thanh Duyen / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Swine -- Infections -- Vietnam
Swine -- Diseases -- Vietnam
2 Analysis of tetracycline residues in marketed pork in Hanoi, Vietnam = การวิเคราะห์การตกค้างของยาเตตราไชคลินในเนื้อสุกรที่ขายในตลาดสดเมืองฮานอย ประเทศเวียนนาม Duong Van Nhiem / Duong, Van Nhiem / 2005 /Full Text
Subject
Swine
Swine -- Diseases -- Vietnam
Tetracyclines


Page : 1