ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sweating

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of physical fitness on sweating in prepubrtal boys = ผลของสมรรถภาพทางกายต่อการหลั่งเหงื่อในเด็กชายก่อนเข้าสู่วัยรุ่น / Sirijit Chorsuwan / Chiang Mai Gradute Shcool 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Physiology
Sweating
Physical Fitness


Page : 1