ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sustainable agriculture -- Philippines

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of turning devices for drying of Paddy Rice in the Philippines = การพัฒนาเครื่องพลิกกองสำหรับอบข้าวเปลือกในประเทศฟิลิปปินส์ / Benjamin Straube / 2013 /Full Text
Subject
Paddy rice -- Drying -- Philippines
Sustainable agriculture -- Philippines


Page : 1