ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Surgery -- Equipment and supplies

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of a portable DBDs plasma device for disinfecting open wounds: in vitro study = การพัฒนาอุปกรณ์ดีบีดีพลาสมาแบบพกพาได้สำหรับการฆ่าเชื้อแผลเปิด: การศึกษาแบบอินวิโทร Nguyen Ho Khoi / Nguyen, Ho Khoi / 2017 /Full Text
Subject
Biomedical materials
Biomedical Engineering
Surgery -- Equipment and supplies


Page : 1