ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Suicide -- prevention

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การฆ่าตัวตายและบริการสุขภาพจิตในจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2546-2548 = Suicide and mental health services in Lamphun Province 2003-2005 พัชรี วีรพันธุ์ / พัชรี วีรพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
Suicide -- Lamphun -- Prevention
Crisis intervention (mental health services)
การฆ่าตัวตาย -- ลำพูน
สุขภาพจิต -- ลำพูน
2 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Situational analysis of prevention for suicide in persons with depression, Chiangkham hospital, Phayao province / ยุพิน อินหลง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicide -- prevention
Suicide
Depression
3 การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการพยายามฆ่าตัวตายในชุมชนอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ =Situstional analysis of prevention for suicidal attempts in a community, Hod district, Chiang Mai province / คนึงนิจ ศรีสอนใจ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suicide
Suicide -- prevention


Page : 1