ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Suicide -- Lamphun -- Prevention

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การฆ่าตัวตายและบริการสุขภาพจิตในจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2546-2548 = Suicide and mental health services in Lamphun Province 2003-2005 พัชรี วีรพันธุ์ / พัชรี วีรพันธุ์ / 2549 /Full Text
Subject
Suicide -- Lamphun -- Prevention
Crisis intervention (mental health services)
การฆ่าตัวตาย -- ลำพูน
สุขภาพจิต -- ลำพูน


Page : 1