ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Substance -- related disorders

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองและการสนับสนุนของครอบครัวที่มีผลต่อความตั้งใจเลิกยาเสพติด = Self-esteem and family support effecting intention to give up addict drug / ณรงค์เดช สมควร / 2547 /Full Text
Subject
Dissertations, acadumic -- Public health
Self concept
Substance -- Related disorders
Family relations
2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับทางจิตสังคมของวัยรุ่นชายที่ได้รับการบำบัดรักษาการติดสารเสพย์ติด / อรัญญา แพจุ้ย / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Adjustment disorders
Adolescence
Substance -- related disorders


Page : 1