ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 9 รายการ จากคำว่า Streptococcus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adhesion and inhibition of Streptococcus mutans by electrospun fibers containing propolis for fast dissolving dosage form = การยึดเกาะและการยับยั้งเชื้อสเตรปโตคอคคัส มิวแทนส์ โดยเส้นใยที่เตรียมจากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิงที่มีโปรพอลิสสำหรับรูปแบบยาละลายเร็ว / Chawalinee Asawahame / 2014 /Full Text
Subject
Streptococcus mutans
Antibacterial agents
2 Analysis of group a streptococcal M protein genes by polymerase chain reaction / Piyaorn Samerwong / 1997 /Full Text
Subject
Streptococcal infections
Streptococcus -- Genetics
Polymerase chain reaction
Genes
Dissertations, academic -- Microbiology
3 Development of group a streptococcal M typing and bactericidal activity of J14, J14.l, J14-R1 and J14-R2 antisera against group a streptococci isolated from the Northern Thai population = การพัฒนาการทำ M typing ของเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุ่มเอ และฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียของแอนติซีรัมชนิด J14, J14.l, J14-R1 and J14-R2 ต่อเชื้อสเตรปโตคอกคัสกลุ่มเอที่คัดแยกได้จากประชากรไทยในภาคเหนือ / Nonglak Yoonim / 2006 /Full Text
Subject
Streptococcus
Immune serums
Bacteria
4 Effects of streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus and yogurt ingredients on properties of corn milk yogurt = ผลของ streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus และส่วนผสมของโยเกิร์ตต่อสมบัติของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด / Piyawan Supavititpatana / 2007 /Full Text
Subject
Microbiology
Streptococcus thermophilus
Yogurt
5 Genetic characterization and analysis of immunogenic proteins of streptococcus suis isolated from patients = การหาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์อิมมูโนเจนิกโปรตีนของเชื้อสเตรปโตคอกคัสซูอิสที่แยกได้จากผู้ป่วย / Kanreuthai Wongsawan / 2008 /Full Text
Subject
Streptococcus
Dissertations, academic -- Microbiology
6 Prevalence and genetic diversity of streptococcus suis in healthy finishing pigs in Chiang Mai Lamphun, Thailand = ความชุกและความหลากหลายทางพันธุ์กรรมของ Streptococcus sui ในสุกรขุนสุขภาพดี จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ประเทศไทย วิชาณี จันทร์โท / Wichanee Chanto / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Streptococcus
Swine
7 Proteomic analyses of streptococcus suis serotype 2 and serotype 14 during exposure to macrophages = การวิเคราะห์โปรตีโอมิกส์ของเชื้อ streptococcus suis ซีโรไทป์ 2 และ ซีโรไทป์ 14 ในสภาวะที่สัมผัสกับเซลล์มาโครฟาจ / Peerarin Prangsuwan / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Proteomics
Streptococcus suis
Macrophages
8 Serotypes of streptococcus pyogenes and penicillin tolerance of streptococci isolated from patients with sore throat, acute rheumatic fever andor rheumatic heart disease = ซีโรไทป์ของ Streptococcus pyogenes และความคงทนต่อเพนิซิลลินของ สเตรพโตคอคไคอื่น ๆ ที่พบจากผู้ป่วยด้วยโรคคออักเสบ ไข้รูห์มาติค และหรือหัวใจรูห์มาติค / Siripun Bunchoo. / 1988. /Full Text
Subject
Streptococcus pyogenes.
Streptococcus.
Penicillin.
Throat -- Diseases.
Rheumatic fever.
Rheumatic heart disease.
Dissertations, academic -- Microbiology
Streptococcus pyogenes
Rheumatic heart disease
Rheumatic fever
9 การรับรู้และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus suis ในผู้ที่ดื่มสุรา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Perception and streptococcus suis protective behavior in alcohol users in San Kamphaeng distric, Chiangmai province / ทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ / 2551 /Full Text
Subject
คนดื่มสุรา -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคเกิดจากแบคทีเรีย
Streptococcus -- Chiangmai -- research


Page : 1