ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Strawberries -- Diseases and pests

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Socio-economic impact assessment of commercial strawberry production using virus-free seedling / Suwattana Khuankham / 2001 /Full Text
Subject
Strawberries -- Seedlings
Virus diseases of plants
Strawberries -- Diseases and pests


Page : 1