ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sticky rice

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Effect of lactic acid bacteria on the antioxidant properties of fermented black glutionous rice powder = ผลของแบคทีเรียกรดแลคติกต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของผงข้าวเหนียวดำหมัก / Kanyanee Sripo / The 2015 /Full Text
Subject
Lactic acid bacteria
Sticky rice


Page : 1