ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Steroids

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 A Comparison of the effects of intranasal steroids budesonide and triamcinolone acetonide in perennial allergic phinitis = การศึกษาเปรียบเทียบผลของสเตียรอยด์บูดีโซนายด์และไตรแอมซิโนโลนอะเซโตนายด์ที่ให้โดยการพ่นจมูกในผู้ป่วยโรคโพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการตลอดปี / Banjareeporn Janthawornpong / 2006 /Full Text
Subject
Steroids
Triamcinolone acetonide
Perennials
2 Comparison the efficacy between intranasal corticosteroids mometasone furoate with fluticasone furoate in persistent allergic rhinitis = เปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบพ่นจมูกโมเมททาโชนฟูโรเอทและฟลูติคาโซนฟูโรเอทในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการต่อเนื่อง / Morakot Kongarin / 2011 /Full Text
Subject
Steroids drugs
Rhinitis
3 Investigation of the Sapogenins from the rhizomes of Costus Lacerus Gagn = การวิเคราะห์ซาโปเจนินจากเหง้า Costus lacerus gagn / Supranee Seangsai / 1987 /Full Text
Subject
Steroid drugs
Steroids
Scitamineae
4 Isolation and Characterization of Brassinosteroids in Some Tropical Plants = การคัดแยกและการหาลักษณะเฉพาะของบราสสิโนสเตียรอยด์ในพืชเขตร้อนบางชนิด / Chalev Pachthong / school 2005 /Full Text
Subject
Brassinosteroids -- Isolation & purification
Tropical plants -- Isolation & purification


Page : 1