ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Steroid drugs

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparison the efficacy between intranasal corticosteroids mometasone furoate with fluticasone furoate in persistent allergic rhinitis = เปรียบเทียบประสิทธิผลระหว่างยาคอร์ติโคสเตียรอยด์แบบพ่นจมูกโมเมททาโชนฟูโรเอทและฟลูติคาโซนฟูโรเอทในผู้ป่วยโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่มีอาการต่อเนื่อง / Morakot Kongarin / 2011 /Full Text
Subject
Steroids drugs
Rhinitis
2 Development of some cyproterone acetate production steps by biotransformation and chemical processes from solasodine precursor extracted from kangaroo apple (Solanum laciniatum Ait.) = การพัฒนาการผลิตไซโพรเทอโรอะซิเดทบางขั้นตอนโดยกระบวนการไบโอทรานส์ฟอร์เมชันและกระบวนการเคมี สารตั้งต้นโซลาโซดีนที่สกัดจาก Kangaroo Apple (Solanum laciniatum Ait.) / Pattana Sripalakit / 2003 /Full Text
Subject
Cyproterone acetate
Solanum laciniatum Ait
Steroid drugs
3 Investigation of the Sapogenins from the rhizomes of Costus Lacerus Gagn = การวิเคราะห์ซาโปเจนินจากเหง้า Costus lacerus gagn / Supranee Seangsai / 1987 /Full Text
Subject
Steroid drugs
Steroids
Scitamineae


Page : 1