ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Stem Cells

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Cell community and tissue development of peripheral blood stem cells from normal human adult subjects cultured on 3D-Nanofibrous scaffold = การพัฒนาเป็นกลุ่มเซลล์และเนื้อเยื่อของเซลล์ต้นกำเนิดจากหลอดเลือดดำของคนปกติวัยเจริญพันธุ์เลี้ยงบนโครงร่างเส้นใยนาโนสามมิติ / Saranya Jaruchainiwat / 2009 /Full Text
Subject
Cytology
Manufacturing cells
Veins
Stem Cells
Stem Cell Transplantation
Cells
2 Cellular distribution, biochemical characterization, function and molecular cloning of gene encoding P-3E10 molecule / Sawitree Chiampanichayakul / 2002 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Immune system
Leucocytes
Molecular cloning
T cells
Immune system
Antibodies, monochonal
Cloning, molecular
Genes
Dissertations, academic -- Biochemistry
3 Characteristics of peripheral blood Stem cells: Protein profiling, potency and cellular processes = คุณลักษณะจำเพาะของเซลล์ต้นกำเนิดที่เก็บจากหลอดเลือด: การสร้างแบบแผนโปรตีน ประสิทธิภาพและกระบวนการทำงานของเซลล์ / Jiraporn Kantapan / The 2014 /Full Text
Subject
Stem cells
Cells
4 Characterization and evaluation of circulating endogenous stem cells in degenerative diseases = คุณลักษณะและการประเมินบทบาทของเซอคิวเลทติ้งเอ็นโดจีนัสสเต็มเซลล์ในโรคที่มีสาเหตุมาจากภาวะเสื่อม / Nutthapong Moonkum / The 2017 /Full Text
Subject
Stem cells
Medical sciences
5 Cultivation and cryopreservation of rabbit limbal stem cell and oral mucosal epithelial cell = การเลี้ยงและการแช่แข็งเซลล์ต้นกำเนิดลิมปัสและเนื้อเยื่อบุผิวช่องปากของกระต่าย / Daranee Promprasit / Chaing Mai Shool Chaing Mai 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Stem Cells
Epithelial Cells
Cryopreservation
Stem Cells
6 Determination of PBSCs potency in terms of cell kinetics, growth and differentiation in culture system: effects of age and sex of donors = การตรวจประสิทธิภาพของเซลล์ต้นกำเนิด ด้านจลศาสตร์ของเซลล์, การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเซลล์: ผลจากอายุและเพศของผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิด / Nutthapong Moonkum / The 2014 /Full Text
Subject
Stem cells
Cells
7 Modification of polystyrene dish surface by plasma processing for stem cell attachment and proliferation = การดัดแปรผิวจานพอลิสไตรีนโดยกระบวนการพลาสมาเพื่อการเกาะและการเพิ่มจำนวนเซลล์ต้นกำเนิด / Somruthai Tunma / The school 2013 /Full Text
Subject
Polystyrene
Blood plasma
Stem cells
8 Modulating effect of Stemona tuberosa Lour. extract on P-Glycoprotein and MRP-1 activities in Multridurug resistant cancer cells / Sikhorn Siwanon / 2005 /Full Text
Subject
Antineoplastic agents
Drug resistance in cancer cells
Multidrug resistance
Cancer -- Chemotherapy
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, medicinal -- Stemona tuberosa lour
P-glycoprotein
Drug resistance, multiple


Page : 1