ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 5 รายการ จากคำว่า Spermatozoa

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Decreasing of Y Spermatozoa in cattle semen by Cytotoxicity Reaction from Monoclonal Antibodies to male specific antigen = การลดสัดส่วนสเปิร์มวายในน้ำเชื้อโคนมโดยปฏิกิริยาไซโตทอกซิคจากโมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อแอนติเจนที่จำเพาะต่อเพศผู้ / Wiwat Pattanawong / 2009 /Full Text
Subject
Spermatozoa
Dairy cattle
2 Effect of plant trypsin inhibitor on acrosin activity of bovine spermatozoa = ผลของสารยับยั้งทริพซินจากพืชต่อการทำงานของอะโครซินของตัวอสุจิจากวัว / Wichai Sermboonsuk. / 1988. /Full Text
Subject
Trypsin inhibitors.
Acrosin.
Spermatozoa.
Cattle.
Dissertations, academic -- Biochemistry
3 Effects of reduced glutathione supplementation during vitrificationwarning on the surival and DNA fragmentation of human sperm = ผลของการเสริมรีดิวซ์กลูต้าไธโอนในระหว่างการแช่แบบเนื้อแก้วการอุ่น ต่อการรอดชีวิตและการแตกหักของดีเอ็นเอของอสุจิมนุษย์ Hunsa Rapajitikul / Hunsa Rapajittikul / 2014 /Full Text
Subject
Spermatozoa
Glutathione
Dissertations, academic -- Physiology
4 การตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม 13, 18, 21, X และ Y ในตัวอสุจิของคนโดยวิธีฟลูออเรสเซนซ์อินซิตูไฮบริไดเซชั่น / สิรินดา อังศุชวาล / 2540 /Full Text
Subject
โครโมโซม
อสุจิ
ฟลูออเรสเซนซ์อินซิตูไฮบริไดเซซั่น
Dissertations, academic -- Anatomy
Chromosome, human
Abnormalities
Spermatozoa
In situ hybridzation, fluorescence
5 ความผิดปกติของโครโมโซมในเชื้ออสุจิของคนอายุระหว่าง 19-25 ปี และ 39-45 ปี / อัจฉราลักษณ์ สงศิริ / 2535 /Full Text
Subject
โครโมโซม
อสุจิ
Dissertations, academic -- Anatomy
Spermatozoa -- In adulthood
Chromosome abnormalities -- In adulthood


Page : 1