ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 10 รายการ จากคำว่า Spectrum

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Analysis of spectral line-profile of EI Eri = การวิเคราะห์โพรไฟล์เส้นสเปกตรัมของดาว EI Eri / Jessada Keeratibharat / The 2014 /Full Text
Subject
Spectrum analysis
Spectrum
2 Detecting thin-bed reservoir using spectral decomposition = การตรวจหาหินกักเก็บชั้นบางโดยใช้การแยกสเปกตรัม / Angkasiri Harnsiri / 2009 /Full Text
Subject
Petroleum -- Geology
Geology
Spectrum analysis
3 Development to determination procedure for U-234, U-235 and U-238 by alpha spectrometry / Ratirot Pareepart / 2000 /Full Text
Subject
Uranium -- Analysis
Alpha ray spectrometry
Spectrum analysis
4 Diamond heat kernel related to the spectrum and applications of distribution kernel = เคอร์เนลความร้อนไดมอนด์ที่สัมพันธ์กับสเปกตัมและการประยุกต์ของเคอร์เนลดิสทริบิวชัน / Jessada Tariboon / 2007 /Full Text
Subject
Kernel functions
Mathematical models
Spectrum analysis
Spectral geometry
5 Fourier analysis of barium titanate hysteresis properties = การวิเคราะห์ฟูเรียร์ของสมบัติฮิสเทอรีซิสของแบเรียมไทเทเนต / Kanokwan Kanchiang / The 2010 /Full Text
Subject
Fourier transform infrared spectroscopy
Spectrum analysis
6 Identification of local structures in Some ferroelectric Oxide compounds by X-ray absorption spectrum analysis = การระบุโครงสร้างเฉพาะส่วนของสารประกอบออกไซด์เฟร์โรอิเล็กทริกบางสารโดยการวิเคราะห์สเปกตรัมการดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ / Kanokwan Kanchiang / 2014 /Full Text
Subject
Spectrum
Light absorption
7 Isolation and structure elucidation of chemical components from branches and roots of plumeria obtusa = การแยกและการหาสูตรโครงสร้างขององค์ประกอบทางเคมีจากกิ่งและรากของพลูมีเรียออบทูซา / Pongthep Mankong / The 2010 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Spectrum analysis
Plumeria obtusa
Extracts
8 Near-edge X-ray Absorption Fine Structure (NEXAFS) spectroscopy of chlorine atoms in small molecules = สเปกโทรสโกปีชนิดโครงสร้างละเอียดของการดูดกลืนรังสีเอกซ์บริเวณใกล้ขอบของอะตอมคลอรีนในโมเลกุลขนาดเล็ก / Amphol Wongjamras / 2012 /Full Text
Subject
Spectrum analysis
Molecules
Light absorption
9 Study of hyperfine structures of rubidium by doppler-free saturated absorption spectroscopy = การศึกษาโครงสร้างไฮเปอร์ไฟน์ของรูบิเดียมโดยสเปกโตรสโคปี ชนิดดูดกลืนอิ่มตัวแบบปราศจากดอปเปลอร์ / Athip Chayakul / 2012 /Full Text
Subject
Spectrum analysis
10 Thin bed reservoir detection using instantaneous attributes from HilbertHuang transform and spectral decomposition method = การตรวจหาแหล่งกักเก็บชั้นบางโดยใช้ลักษณะประจำขณะหนึ่งจากการแปลงของฮิลเบิร์ต-ฮวงและวิธีการแยกสเปกตรัม / Apiwat Hiran / The 2016 /Full Text
Subject
Geophysics
Spectrum analysis


Page : 1