ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 14 รายการ จากคำว่า Spectrophotometry

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Assessment of paraquat contamination in potable and surface waters from Sarapee district Chiang Mai province Rejina(Maskey) Byanju / Byanju, Rejina (Maskey) / 1998 /Full Text
Subject
Water -- Analysis
Spectrophotometry
Drinking water -- Chiang Mai. Sarapee
Water -- Chiang Mai. Sarapee -- Analysis
2 Determination of Paraquat from the surface of treated weeds = การวิเคราะห์หาปริมาณพาราครอทจากพื้นผิวของวัชพืช / Jaruwan Viriyahirunpiboon. / 1994. /Full Text
Subject
Pesticides -- Application.
Pesticides -- Environmental aspects.
Pesticides -- Spectra.
Spectrophotometry.
Paraquat.
Weeds -- Lamphun.
3 Determination of some rare earth elements in coal ash by spectrophotometry = การหาปริมาณธาตุแรเอิร์ธบางตัวในเถ้าถ่านหินโดยวิธีสเปกโตรโฟโตเมตรี / Yingyong Sommi. / 1987. /Full Text
Subject
Earths, Rare -- Spectra.
Coal ash.
Spectrophotometry.
4 Determination of zirconium by flow injection system = การหาปริมาณเซอร์โคเนียมโดยระบบโฟลอินเจคซัน / Mayuree Utamong / school 1994 /Full Text
Subject
Spectrophotometry
Zirconium
Flow injection analysis
5 Development of a microcolumn system for enhancng performance in flow injection spectrophotometric determination of copper / Boonlom Purachat / 2002 /Full Text
Subject
Copper -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
6 Development of flow injection analysis method for trace aluminium determination / Sakchai Satienperakul / 1998 /Full Text
Subject
Aluminum -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
7 Development of flow injection methods for the determination of uranium and yttrium / Sasipron Kunapongkiti / 1998 /Full Text
Subject
Uranium -- Analysis
Yttrium -- Analysis
Flow injection analysis
Fluorimetry
Spectrophotometry
8 Development of flow injection spectrophotometric and voltammetric methods for determination of ascorbic acid in fruit juices / Kieatsuda Poouthree / 2001 /Full Text
Subject
Acids -- Analysis
Flow injection analysis
Spectrophotometry
Vitamin C
Fruit juices
Voltammetry
9 Development of Passive samplers for determination of nitrogen dioxide sulfur dioxide and ozone in ambient air = การพัฒนาอุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟสำหรับการหาปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์และโอโซนในอากาศโดยรอบ / Warangkhana Khaodee / 2006 /Full Text
Subject
Air -- Pollution
Ion exchange chromatagraphy
Spectrophotometry
10 Development of spectrophotometric and modern chromatographic techniques for determination of some pharmaceuticals / Napaporn Youngvises / 2004 /Full Text
Subject
Spectrophotometry
Chromatographic
Drugs -- Analysis
Pharmaceutical chemistry
11 Method development for determination of diphenhydramine hydrochloride by spectrophotometric flow injection analysis / Prapatsorn Intamoon / 2000 /Full Text
Subject
Spectrophotometry
Flow injection analysis
Diphenhydramine hydrochloride -- Analysis
12 Method development for determinations of ascorbic acid in vitamin C tablet and acetic acid in vinegar by sequential injection spectrophotometry / Narong Lenghor / 2001 /Full Text
Subject
Acids -- Analysis
Sequantial injection analysis
Spectrophotometry
Vitamin C
Vinegar
Acetic acid
13 Spectrophotometric method for the determination of gentamicin in pharmaceutical preparations = วิธีสเปคโตรโฟโตเมตรีสำหรับวิเคราะห์หาปริมาณเจนตาไมซินในยาเตรียม / Achara Yanvudhi / 1995 /Full Text
Subject
Pharmaceutical chemistry
Spectrophotometry
Drugs -- Analysis
Gentamicin
14 Spectrophotometric sequential injection systems for the determination of some Nitrogen compounds = ระบบสเปกโทรโฟโตเมตริกซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณสารประกอบไนโตรเจนบางชนิด / Kanchana Watla-iad / 2008 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic
Spectrophotometry


Page : 1