ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sound-waves

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of therapeutic ultrasound on thermal perception thresholds = ผลของคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อการรักษาต่อระดับกีดกั้นการรับรู้อุณหภูมิ / Kritsana Boontha / 2009 /Full Text
Subject
Sound-waves
Acoustic emission testing
Kinesiology
Voice frequency
Ultrasonic therapy
Kinesiology, Applied


Page : 1