ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Sorbents

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Production of adsorbent from bottom ash and flue gas desulfurization gypsum = การผลิตวัสดุดูดซับจากเถ้าหนักและยิปซัมที่ได้จากการกำจัดกำมะถันในฟลูแก๊ส / Hatairat Sukpreabprom / 2010 /Full Text
Subject
Sorbents
Gypsum
Materials science


Page : 1