ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Solution (Chemistry)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adsorption of cadmium (II) and zinc (II) Ions by bottom ash in single and binary solutions = การดูดซับแคดเมียม (II) และซิงก์ (II) ไอออนด้วยเถ้าหนักในสารละลายแบบเดี่ยวและแบบคู่ / Hatairat Sukpreabprom / The 2014 /Full Text
Subject
Chemisorption
Cadmium
Ions
Solution (Chemistry)
2 Determination of chromium nickel and lead in human hair by ultrasonic acid digestion and atomic absorption spectrophotometry = การวิเคราะห์โครเมียม นิกเกิล และตะกั่วในเส้นผมมนุษย์โดยการย่อยด้วยกรดร่วมกับอัลตร้าโซนิคและอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมตรี / Supaporn Pengping / 2013 /Full Text
Subject
Solution (Chemistry)
Chromium
Nickel
Lead
Hair
3 Nuclear magnetic resonance in a paramagnetic salt solution / Soon Srisawasd / 1978 /Full Text
Subject
Nuclear magnetic resonance
Solution (Chemistry)
Salt
4 Preparation of Sn-based composites for use as anode materials in lithium Ion battery via solution method = การเตรียมคอมโพสิตที่มีดีบุกเป็นฐานเพื่อใช้เป็นวัสดุขั้วแอโนดสำหรับแบตเตอรีลิเทียมไอออนโดยวิธีสารละลาย / Kanyaporn Adpakpang / 2012 /Full Text
Subject
Tin -- Analysis
Solution (Chemistry)
Chemistry


Page : 1