ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Solar water heaters

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Mathematical model of evacuated tube solar water heater with thermosyphon = แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของเครื่องทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์แบบท่อแก้วสุญญากาศกับเทอร์โมไซฟอน / Chaiwat Wannagosit / The 2017 /Full Text
Subject
Mechanical engineering
Solar water heaters
Mathematical models


Page : 1