ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Soils -- Thailand, Northeastern

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Application of multiple self-organizing maps for classification of soil samples from the North and Northeast of Thailand based on their physical and chemical properties = การประยุกต์มัลติเพิลเซล์ฟออร์กาไนซิงแมพส์สำหรับการจำแนกดินตัวอย่างจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยด้วยสมบัติทางกายภาพและทางเคมี / Chanida Krongchai / The 2017 /Full Text
Subject
Soils -- Classification
Soils -- Thailand, Northern
Soils -- Thailand, Northeastern


Page : 1