ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Soils -- Phosphorus content

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluation of phosphorous fertilizer on peanut yield improvement in coastal sandy soil zone of Hue province, Vietnam Duong Viet Tinh / Duong, Viet Tinh / 1997 /Full Text
Subject
Peanuts -- Yields -- Vietnam
Peanuts -- Soils -- Vietnam
Phosphatic fertilizers
Soils -- Phosphorus content
2 On-line sequential extraction with flow injection amperometry for fractionation of phosphorus in soil = การสกัดลำดับขั้นแบบออนไลน์ร่วมกับโฟลอินเจกชันแอมแปโรเมตรีสำหรับการแยกส่วนฟอสฟอรัสในดิน / Pimporn Insain / The 2014 /Full Text
Subject
Soils -- Phosphorus content
Soils -- Analysis
Phosphorus
3 The Performance of soybean on low phosphorus acid soil in the northern mountainous region of Vietnam / Nguyen Xuan Cu / 1996 /Full Text
Subject
Soybean -- Soils -- Vietnam
Soils -- Phosphorus content -- Vietnam


Page : 1