ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Soil conservation -- Vietnam.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Evaluation of cropping system on sloping land in the Northern mountainous region of Viet Nam = การประเมินระบบการปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชันในเขตพื้นที่ภูเขาภาคเหนือของประเทศเวียตนาม Phu Van Hoang. / Phu, Van Hoang. / 1993. /Full Text
Subject
Soil conservation -- Vietnam.
Cropping systems -- Vietnam.
Slopes (Physical geography) -- Vietnam.


Page : 1