ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 8 รายการ จากคำว่า Software

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 An Expert system for tablet production of herbal and generic drug = ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตั้งตำรับยาเม็ดสมุนไพรและยาชื่อสามัญ / Nopphadol Chalortham / The 2010 /Full Text
Subject
Generic drugs -- Software
Tablets (Medicine) -- Software
Pharmacy -- Data processing
Expert systems (Computer science) -- Thailand
Herbals
2 Application for Smart Phones for Developing Personalised Tourist Guides at Hue City in Vietnam = แอพพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนเพื่อพัฒนาการแนะนำนักท่องเที่ยวด้วยตนเอง ณ เมืองเว้ ประเทศเวียดนาม / Nguyen Van Du / The school 2013 /Full Text
Subject
Application software
Smartphones
Travel
3 Information Extraction Using Machine Learning Techniques for Establishing Specific Functional Genomics Knowledge Base = การสกัดสารสนเทศด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อการสร้างฐานความรู้เกี่ยวกับยีนที่มีหน้าที่จำเพาะ / Supattanawaree Thipcharoen / The 2013 /Full Text
Subject
Computer software -- Development
Biology -- Data processing
Knowledge management
4 Motivaing students to use english self-study software to learn English : A case study at Rajabhat Institute Lampang / Wiyanee Dangkong / 2004 /Full Text
Subject
English language -- Self-instruction
English language -- Computer software
5 Talocrural and subtalar axes extraction software using motion srnsing input devices = ซอฟต์แวร์การสกัดแกนทาโลครูราและซับทาลาร์โดยใช้อุปกรณ์อินพุตตรวจจับการเคลื่อนไหว / Chanon Chaisanit / The 2016 /Full Text
Subject
Biomedical Engineering
Computer software
6 Using Ontology to enhance requirement engineering in Agile software process = การใช้ออนโทโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวิศวกรรมความต้องการในกระบวนการซอฟต์แวร์แบบอไจล์ / Supavas Sitthithanasakul / The 2018 /Full Text
Subject
Ontology
Software Engineering
7 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ้อนทับภาพรังสีสำหรับการทวนสอบตำแหน่งฉายรังสี = Image registration computer programming for radiotherapy setup verification / ศิริประภา สมบูรณ์ / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Medical Physics
Software
Radiotherapy
การรักษาด้วยรังสี
การรักษาด้วยรังสี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การฉายรังสี
แมทแลบ
8 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างภาพถ่ายพื้นที่รังสีจากโปรแกรมวางแผนรักษาสามมิติกับภาพถ่ายพื้นที่รังสีขณะผู้ป่วยรับการฉายรังสี = Computer programming for image correlation of digitally reconstructed radiographs and electronic portal images / ผกาทิพย์ ไชยทอง / 2547 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี
ภาพรังสี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Dissertations, academic -- Medical Physics
Rodiotherapy
Software design


Page : 1