ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Social change

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Household livelhood diversification as a result of the high modernism development project : a case of Can Tho bridge in Vinh Long Province, Vietnam = ความหลากหลายของวิถีชีวิตครัวเรือนอันเป็นผลมาจากโครงการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย : กรณีของสะพานกิ่นเห่อในจังหวัดหวิงลอง ประเทศเวียดนาม Tran Thi Ngoc Trinh / Tran, Thi Ngoc Trinh / 2007 /Full Text
Subject
Conduct of life
Households
Industrial project management
Lifestyles
Social change
Social development
2 Local adaptive responses to sedentarization program: a case study of Huong Nguyen commune, A Luoi District, Thua Thien Hue Province, Vietnam = การปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อการเกษตรแบบถาวร: กรณีศึกษาชุมชนเฮืองเวียง อำเภออาเหลย จังหวัดเถือเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม Ngo Thi Phuong Anh / Anh, Ngo Thi Phuong / 2005 /Full Text
Subject
Ethnic groups -- Thua Thien Hue Province (Vietnam)
Province (Vietnam) -- Social conditions
Social change -- Vietnam
3 Returning Home: Place Reconstruction of Overseas Vietnamese in Danang, Vietnam = การเดินทางกลับบ้าน:การสร้างพื้นที่ใหม่ของชาวเวียดนามโพ้นทะเลในเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม / Rattiya Songkhramwongsakul / 2010 /Full Text
Subject
Vietnam -- Social conditions
Refugees, vietnamese
Social change -- Vietnam
4 Tourism in a Tibetan Community : a study on social differentiation, identity and gender Huang Juan / Huang, Juan / 2003 /Full Text
Subject
Social change -- Tibet
Group identity -- Tibet
Gender identity -- Tibet
Tibet -- Description and travel


Page : 1