ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Social capital (Sociology) -- Myanmar

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Community networking and remittances as social capital for rural community development, Chin State, Myanmar = เครือข่ายชุมชนและเงินส่งกลับในฐานะทุนทางสังคมสำหรับการพัฒนาชุมชนชนบท รัฐชิน ประเทศเมียนมาร์ Cung Lian Hu / Cung, Lian Hu / The 2015 /Full Text
Subject
Community development -- Myanmar
Social capital (Sociology) -- Myanmar


Page : 1