ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Social adjustment

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Dike construction, social, differentlation and local adaptive strategies : a case study of a farming village in the Mekong delta, Vietnam = การสร้างทำนบ ความแตกต่างทางสังคม และกลยุทธ์ในการปรับตัวของท้องถิ่น : กรณีศึกษาหมู่บ้านเกษตรกรรมบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ประเทศเวียดนาม Vo Duy Thanh / Vo, Duy Thanh / 2009 /Full Text
Subject
Sustainable development
Difference (Psychology)
Social adjustment
Rural development -- Government policy
2 The complexity of adaptation and local responses to a residential cluster program : a case study of an agricultural commune in An Giang Province, Vietnam = ความซับซ้อนของการปรับตัวและการตอบสนองของชาวบ้านต่อโครงการจัดที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาชุมชนเกษตรในจังหวัดอันยาง เวียดนาม Hua Hong Hieu / Hua, Hong Hieu / The 2010 /Full Text
Subject
Social adjustment
Relocation (Housing)
Dwellings -- Soccial aspects


Page : 1