ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Smooth muscle -- Inflammation

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Inhibitory effect of O-demethlydemethoxycurcumin on proliferation and inflammation of Lipopolysaccharide induced human aortic smooth muscle cells = ผลของสาร O-demethyldemethoxycurcumin ต่อการยับยั้งการเพิ่มจำนวนและการอักเสบของเซลล์กล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือดแดงเอออร์ตาที่ถูกกระตุ้นด้วย Lipopolysaccharide / Napat Tanasrivaroottanun / The 2015 /Full Text
Subject
Smooth muscle -- Inflammation
Smooth muscle


Page : 1