ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Skeleton

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การประมาณอายุจากการปิดของรอยต่อทางด้านผิวนอกของกะโหลกศีรษะในประชากรไทยโดยวิธีการใหม่ = Age estimation from ectocranial suture closure in a Thai population: A new method / ณัฐณิชา คำแผ่น / 2556 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Anatomy
Age Determination by Skeleton
กะโหลกศีรษะ
การกำหนดอายุจากโครงร่าง
2 ผลของการออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่างของพนักงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จังหวัดพะเยา = Effect of stretching exercise on low back pain among agricultural product processing workers, Phayao province / รัตติกาล สุขพร้อมสรรพ์ / 2557 /Full Text
Subject
Exercise
Skeleton
Low back pain


Page : 1