ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Silver Bismuth Sulfide

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of Silver Bismuth Sulfide nanostructures synthesized by Solvothermal Method = การหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนซิลเวอร์บิสมัทซัลไฟด์ ที่สังเคราะห์โดยวิธีโซลโวเทอร์มอล / Narongrit Tipcompor / 2010 /Full Text
Subject
Chemistry
Silver Bismuth Sulfide
Nanostructures


Page : 1