ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Shrimps

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Microbiological quality of marketed Penaeus monodon shrimps in North Western province, Sri Lanka = คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกุ้งกุลาดำที่จำหน่ายในจังหวัดตะวันตกเฉียงเหนือ ศรีลังกา / Kamalika Harshini Ubeyratne Janrabelge / Freie Universitat Berlin 2007 /Full Text
Subject
Food -- Microbiology
Food -- Microbiology -- Testing
Shrimps
2 Prevalence and antimicrobial resistance of Vibrio spp. in retail shrimp in Hanoi, Vietnam = ความชุกและการดื้อต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อวิบริโอในกุ้งที่จำหน่ายในตลาดกรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม / Vu Thi Yhu Tra / and Freie Universitat Berlin 2013 /Full Text
Subject
Vibrio
Shrimps
3 Prevalence and Molecular characteristics of Vibrio species in Pre Haevested shrimp in North Western Province of Sri Lanka = ความชุกและลักษณะในระดับโมเลกุลของเชื้อวิบริโอในกุ้งก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตแถบจังหวัดทางตะวันตกเฉียงเหนือของศรีลังกา Gonsal Koralage Madura Sanjeevani / Madura Sanjeevani, Gonsal Koralage / 2011 /Full Text
Subject
Shrimps -- Sri Lanka
4 Prevalence survey of norovirus in Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei) in Thaialnd = การสำรวจความชุกของเชื้อโนโรไวรัสในกุ้งขาวแปซิฟิกในประเทศไทย / Sanigan Thongsawad / 2005 /Full Text
Subject
Shrimps -- Diseases
Shrimps -- Diseases -- Thailand


Page : 1