ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Shrimp culture

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Comparative study on economic performance of shrimp aquacultural systems in Thua Thien Hue Province, Vietnam Le Trung Nhan / Le, Trung Nhan / 2003 /Full Text
Subject
Shrimp culture -- Vietnam -- Hue
Aquacultural -- Vietnam -- Hue
Shrimp culture -- Economic aspects -- Vietnam -- Hue
2 Distribution and eradication of microcystis aeruginosa Ktzing and microcystins in prawn and Fish Farms in Chiang Rai and Chiang Mai Provinces Thailand = การกระจายและการกาจัดสาหร่าย Microcystis aeruginosa K.tzing และ ไมโครซิสตินในฟาร์มเลี้ยงกุ้งและปลาในจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ประเทศไทย / Khomsan Ruangrit / The 2010 /Full Text
Subject
Aquaculture
Fish -- culture
Shrimp culture
Algae
Toxins
3 Evaluation of prawn harvesting management on yields and economic return of rice-prawn (Macrobrachium rosenbergii) system in the Mekong Delta of Viet Nam = การประเมินวิธีการจัดการจับกุ้งที่มีผลต่อผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของระบบข้าว-กุ้ง ในลุ่มน้ำโขงของเวียตนาม Tuyen Quang Nguyen. / Tuyen, Quang Nguyen. / 1994. /Full Text
Subject
Shrimp fisheries -- Vietnam.
Shrimp culture -- Vietnam.


Page : 1