ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 29 รายการ จากคำว่า Sewage

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adsorption behavior of Copper(II), Lead(II), Zinc(II) and Methylene Blue on Leonardite prepared from coal waste = พฤติกรรมการดูดซับของคอปเปอร์ (II) เลด (II) ซิงก์ (II) และเมทิลีนบลูบนลีโอนาร์ไดท์ที่เตรียมจากกากถ่านหิน / Suttasinee Katanyoo / 2011 /Full Text
Subject
Adsorption
Heavy metals
Coal
Sewage -- Purification
2 An Evaluation of wastewater treatment plant of electronic products using life cycle assessment = การประเมินโรงบำบัดน้ำเสียของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต / Sasiros Khamkure / 2004 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage -- Measurement
Product life cycle
3 Arsenic Removal from Gold Mine Water by Using Red Clay as Adsorbent = การขจัดสารหนูในน้ำจากเหมืองแร่ทองคาโดยใช้ดินแดงเป็นตัวดูดซับ / Santana Tantiwit / 2011 /Full Text
Subject
Sewage disposal
Chemisorption
Soils
4 COD and color removal of cardboard factory wastewater by upflow anaerobic filter = การกำจัดซีโอดีและสีของน้ำเสียโรงงานกล่องกระดาษโดยถังกรองไร้ออกซิเจนแบบไหลขึ้น / Pimpawat Teeratitayangkul / school university 2012 /Full Text
Subject
Sewage disposal
Sewage -- Purification -- Anaerobic treatment
5 Comparison of bod reduction efficiency by using bacteria from different surface waters in Chiang Mai province / Nutchanat Chamchoi / 2000 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Biological treatment
Bacterial pollution of water -- Chiang Mai
Biochemical oxygen demand
Water -- Dissolved oxygen
Microorganisms -- Dispersal
Water -- Microbiology
6 Continuous decolorization of synthetic wastewater contaminated with textile Azo dye by immobilized coriolus versicolor RC3 in packed bed bioreactor = การกำจัดสีแบบต่อเนื่องของน้ำเสียสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนด้วยสีย้อมอะโซโดยเซลล์ตรึงของ Coriolus versicolor RC 3 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพแบบหอบรรจุตัวกลาง / Wirut Kitwechkun / 2004 /Full Text
Subject
Water -- Pollution
Azo dye
Dyes and dyeing
Textile industry -- Waste disposal
Dye industry -- Waste disposal
Sewage disposal
7 Decolorization and degradation of methyl orange using combined biological and chemical processes = การกำจัดสีและการย่อยสลายเมทิลออเรนจ์โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพร่วมกับกระบวนการทางเคมี / Nidtaya Tantiwa / The 2017 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage disposal
Dyes and dyeing
8 Determination of phenols in water and wastewater by gas chromatography after solid phase extraction / Netnapit Kaewchoay / 2001 /Full Text
Subject
Phenols -- Analysis
Water -- Analysis
Sewage
Gas Chromatography
9 Development of flow injection colorimetric and electrochemical sensor systems for determination of paraquat in natural water samples = การพัฒนาระบบโฟลอินเจกชันคัลเลอริเมตรี และเซนเซอร์ ทางไฟฟ้าเคมีสำหรับการหาปริมาณพาราควอตในตัวอย่างน้ำธรรมชาติ / Prakit Chuntib / The 2017 /Full Text
Subject
Water -- Pollution
Sewage
Paraquat
Flow Injection Colorimetric
10 Efficiency of aquatic plants in electroplating wastewater threatment Le Thi Van Anh / Le, Thi Van Anh / 1997 /Full Text
Subject
Aquatic plants
Sewage disposal
Electroplating
11 Efficiency of diary wastewater treatment by combined baffled and fixed film-hybrid anaerobic reactor = ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากนมโดยถังหมักไร้อากาศแบบลูกผสมระหว่างชนิดแผ่นกั้นและชนิดฟิลม์ตรึง / Pacharawan Hanjai / The 2011 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage -- Purification -- Organic compounds removal
12 Electrocoagulation of some heavy metals / Kanlaya Jumpatong / 2002 /Full Text
Subject
Electrocoagulation
Heavy metals
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal
13 Heavy metals accumulated in sediment and plants in wetland wastewater treatment at Mae Moh mine Lampang Province Susanti Pudji Hastuti / Hastuti, Susanti Pudji / 1998 /Full Text
Subject
Mae Moh Lignite Mine
Reservior sedimentation
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal -- Lampang
Wetlands -- Lampang
Heavy metals -- Environmental aspects
14 Membrane fouling control in submerged membrane bioreactor using inclined plate settler = การควบคุมการอุดตันของเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนโดยใช้แผ่นระนาบเอียงเพื่อช่วยตกตะกอน / Wasu Rattananurak / The 2014 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage -- Purification -- Precipitation
Sewage disposal
15 Monitoring and assessment of potential risk for heavy metals contamination in surface and ground water at Mae Moh Mine and power plant Changwat Lampang / Nguyen Van Cong / 1999 /Full Text
Subject
Mae Hoh Lignite Mine
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal -- Lampang
Groundwater -- Purification -- Lampang
Heavy metals -- Environmental aspects -- Lampang
16 Natural and synthetic sorbers for some heavy metals / Khin Phyu Phyu Nwe / 1998 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal
Sewage -- Purification -- Adsorption
Heavy metals -- Environmental aspects
Atomic absorption spectroscopy
Sewage -- Purification -- Ion exchange process
17 Performance of biocarrier-aerobic MBR syste on nitrogen removal = สมรรถนะของระบบตัวนำชีวภาพร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการกำจัดไนโตรเจน / Suphrueksa Yaprom / The school university 2013 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Nitrogen removal
18 Performance of biocarrier-aerobic MBR system on phosphorous removal = สมรรถนะของระบบตัวนำชีวภาพร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการกำจัดฟอสฟอรัส / Atcharapun Nunyabut / school 2013 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Phosphorus
19 Phosphorus recovery from aerobic membrane bioreactor effluent using purolite A500 resin and chemical precipitation = การนำฟอสฟอรัสกลับมาใช้ใหม่จากน้ำทิ้งของระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแอโรบิกด้วยเรซินโพลูไลท์ เอ500 และกระบวนการตกตะกอนทางเคมี / Suttipong Singhyakaew / The 2016 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Phosphorus
Water -- Phosphorus content
Bioreactors
20 Piggery wastewater treatment by three-step aquatic plant system = การบำบัดน้ำเสียมูลสุกรด้วยระบบพืชน้ำสามขั้นตอน Qiuheng Luo. / Luo, Qiuheng. / 1994. /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Biological treatment.
Sewage -- Microbiology.
Sewage disposal.
Aquatic plants.


Page : 1 2