ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 22 รายการ จากคำว่า Sewage -- Purification

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Adsorption behavior of Copper(II), Lead(II), Zinc(II) and Methylene Blue on Leonardite prepared from coal waste = พฤติกรรมการดูดซับของคอปเปอร์ (II) เลด (II) ซิงก์ (II) และเมทิลีนบลูบนลีโอนาร์ไดท์ที่เตรียมจากกากถ่านหิน / Suttasinee Katanyoo / 2011 /Full Text
Subject
Adsorption
Heavy metals
Coal
Sewage -- Purification
2 An Evaluation of wastewater treatment plant of electronic products using life cycle assessment = การประเมินโรงบำบัดน้ำเสียของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การประเมินวัฏจักรชีวิต / Sasiros Khamkure / 2004 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage -- Measurement
Product life cycle
3 COD and color removal of cardboard factory wastewater by upflow anaerobic filter = การกำจัดซีโอดีและสีของน้ำเสียโรงงานกล่องกระดาษโดยถังกรองไร้ออกซิเจนแบบไหลขึ้น / Pimpawat Teeratitayangkul / school university 2012 /Full Text
Subject
Sewage disposal
Sewage -- Purification -- Anaerobic treatment
4 Comparison of bod reduction efficiency by using bacteria from different surface waters in Chiang Mai province / Nutchanat Chamchoi / 2000 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Biological treatment
Bacterial pollution of water -- Chiang Mai
Biochemical oxygen demand
Water -- Dissolved oxygen
Microorganisms -- Dispersal
Water -- Microbiology
5 Decolorization and degradation of methyl orange using combined biological and chemical processes = การกำจัดสีและการย่อยสลายเมทิลออเรนจ์โดยใช้กระบวนการทางชีวภาพร่วมกับกระบวนการทางเคมี / Nidtaya Tantiwa / The 2017 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage disposal
Dyes and dyeing
6 Efficiency of diary wastewater treatment by combined baffled and fixed film-hybrid anaerobic reactor = ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียจากนมโดยถังหมักไร้อากาศแบบลูกผสมระหว่างชนิดแผ่นกั้นและชนิดฟิลม์ตรึง / Pacharawan Hanjai / The 2011 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage -- Purification -- Organic compounds removal
7 Electrocoagulation of some heavy metals / Kanlaya Jumpatong / 2002 /Full Text
Subject
Electrocoagulation
Heavy metals
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal
8 Heavy metals accumulated in sediment and plants in wetland wastewater treatment at Mae Moh mine Lampang Province Susanti Pudji Hastuti / Hastuti, Susanti Pudji / 1998 /Full Text
Subject
Mae Moh Lignite Mine
Reservior sedimentation
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal -- Lampang
Wetlands -- Lampang
Heavy metals -- Environmental aspects
9 Membrane fouling control in submerged membrane bioreactor using inclined plate settler = การควบคุมการอุดตันของเมมเบรนในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนโดยใช้แผ่นระนาบเอียงเพื่อช่วยตกตะกอน / Wasu Rattananurak / The 2014 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage -- Purification -- Precipitation
Sewage disposal
10 Monitoring and assessment of potential risk for heavy metals contamination in surface and ground water at Mae Moh Mine and power plant Changwat Lampang / Nguyen Van Cong / 1999 /Full Text
Subject
Mae Hoh Lignite Mine
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal -- Lampang
Groundwater -- Purification -- Lampang
Heavy metals -- Environmental aspects -- Lampang
11 Natural and synthetic sorbers for some heavy metals / Khin Phyu Phyu Nwe / 1998 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal
Sewage -- Purification -- Adsorption
Heavy metals -- Environmental aspects
Atomic absorption spectroscopy
Sewage -- Purification -- Ion exchange process
12 Performance of biocarrier-aerobic MBR syste on nitrogen removal = สมรรถนะของระบบตัวนำชีวภาพร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการกำจัดไนโตรเจน / Suphrueksa Yaprom / The school university 2013 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Nitrogen removal
13 Performance of biocarrier-aerobic MBR system on phosphorous removal = สมรรถนะของระบบตัวนำชีวภาพร่วมกับถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนในการกำจัดฟอสฟอรัส / Atcharapun Nunyabut / school 2013 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Phosphorus
14 Phosphorus recovery from aerobic membrane bioreactor effluent using purolite A500 resin and chemical precipitation = การนำฟอสฟอรัสกลับมาใช้ใหม่จากน้ำทิ้งของระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนแอโรบิกด้วยเรซินโพลูไลท์ เอ500 และกระบวนการตกตะกอนทางเคมี / Suttipong Singhyakaew / The 2016 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Phosphorus
Water -- Phosphorus content
Bioreactors
15 Piggery wastewater treatment by three-step aquatic plant system = การบำบัดน้ำเสียมูลสุกรด้วยระบบพืชน้ำสามขั้นตอน Qiuheng Luo. / Luo, Qiuheng. / 1994. /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Biological treatment.
Sewage -- Microbiology.
Sewage disposal.
Aquatic plants.
16 Pilot testing of activated sludge and constructed wetland systems for treatment of cafeteria wastewater = การทดสอบนำร่องของระบบบำบัดแบบเติมอากาศและบึงประดิษฐ์สำหรับการบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหาร Kaluappu Hannadege Sameera Madhusanka Dharmadasa / Kaluappu, Hannadege Sameera Madhusanka Dharmadasa / The 2017 /Full Text
Subject
Sewage disposal
Sewage -- Purification
17 Reduction of some heavy metals contaminated in waters using seaweed = การลดปริมาณโลหะหนักบางชนิดที่ปนเปื้อนในน้ำโดยใช้สาหร่ายทะเล / Somying Im-Erbrath / 2005 /Full Text
Subject
Heavy metals -- Environmental aspects
Seaweed
Water treatment plants
Sewage -- Purification -- Biological treatment
18 Remediation of heavy metals in wastewater sludge by EDTA extraction = การบำบัดโลหะหนักในตะกอนจากน้ำเสียโดยการสกัดด้วยอีดีทีเอ / Pannipa Pawanna / 2011 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal
Sewage -- Purification -- Activated sludge process
Heavy metals
19 Removal of metal ions in aqueous solutions using agricultural byproducts / Ratchadaporn Puntharod / 2001 /Full Text
Subject
Lead -- Analysis
Chromium -- Analysis
Atomic absorption spectroscopy
Sewage -- Purification -- Chromium removal -- Lamphun
Sewage -- Purification -- Heavy metals removal -- Lamphun
Agricultural wastes
20 Responses of hybrid napier grass (pennisetum purpureum x Pennisetum americanum) to inorganic nitrogen and oxygen availability and its application for treating wastewater from dairy farms = การตอบสนองของหญ้าเนเปียร์พันธุ์ลูกผสม (Pennisetum purpureum xPennisetum americanum) ต่อไนโตรเจนอนินทรีย์และออกซิเจนที่ใช้ได้และการประยุกต์สำหรับบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มโคนม / Janjira Muenrew / The 2017 /Full Text
Subject
Sewage -- Purification
Sewage disposal


Page : 1 2