ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Set theory

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Julia sets of azn + b / Jitti Rakbud / 2002 /Full Text
Subject
Set theory
2 Posets of ideals in transformation semigroups with invariant sets = โพเซตของไอดีลในกึ่งกรุปการแปลงที่เซตไม่แปรเปลี่ยน / Attapol Praleah / 2015 /Full Text
Subject
Set functions
Set theory
Logic, Symbolic and mathematical
3 Some operations on the family of equivalence relations / Apirat Wanichsombat / 2003 /Full Text
Subject
Equivalence relations (Set theory)
4 Strong convergence theorems for a common fixed point of nonexpansive mappings, nonspreaading mappings and mixed equilibrium problems = ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบเข้มสำหรับจุดตรึงร่วมของการส่งไม่ขยาย การส่งไม่กระจาย และปัญหาสมดุลผสม / Thanayut Changruenngam / Gradiate 2012 /Full Text
Subject
Fixed point theory
Set theory


Page : 1