ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Serum -- Quality control

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of lyophilization on protein and lapid formulated in two level control sera / Nattakarn Laieddee / 2001 /Full Text
Subject
Serum -- Quality control
Blood proteins -- Drying
Blood lipids -- Drying
Freeze drying
Proteins
Lipids


Page : 1